Indulge Fruit Cake 400gm


Tk 335

PEACH DANISH 2 PCS


Tk 142

INDULGE CINNAMON ROLL 2 PCS


Tk 181

Khobuj 4 Pcs


Tk 145

Indulge White Bread 800 Gm


Tk 145

White Bread 500 Gm


Tk 110

Sweet Bun 4 Pcs


Tk 69

Sugar Free Bread 500 Gm


Tk 110

Multiseed Bread 500 Gm


Tk 145

Milk Bread 500 Gm


Tk 125

Low Gi Bun 4 Pcs


Tk 80

Hot Dog Bun 2 Pcs


Tk 50